Kategorie

Producenci

Kontakt

 • KD Technika
  NIP: 9542793964
 • E-mail:biuro@kd-technika.pl
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu KD-Technika.pl

 • Definicje
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kd-technika.pl, którego właścicielem jest KD Technika Sp. Z O.O.;
 • kd-technika.pl.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KD Technika Sp. Z O.O, będący stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z kd-technika.pl Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów, Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z kd-technika.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy kd-technika.pl a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Produkty – narzędzia ręczne, pneumatyczne, zestawy narzędzi ręcznych, wyposażenie warsztatowe stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;
 • Koszyk - narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;
 • Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;
 • Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez kd-technika.pl dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;
 • Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 • Informacje ogólne
 • Właścicielem Sklepu jest KD-Technika Sp. Z O.O.

 

Dane:

 • NIP: 9542793964 
 • Regon: 380652449
 • adres: ul. Wojciecha 1, 40-474 Katowice
 • tel.:661632839
 • e-mail: biuro@kd-technika.pl
 • Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki kd-technika.pl, jako podmiotu prowadzącego Sklep.
 • Warunkiem zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umów i Umów Sprzedaży.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 • KD Technika udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów. Kd-technika.pl udostępnia przestrzeń serwerową, w której Klienci umieszczają dane służące do ich identyfikacji (Klienci zarejestrowani) i do zawierania Umów Sprzedaży.
 • Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się kd-technika.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
 • Klient, korzystający z usług świadczonych przez kd-technika.pl, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Rejestracja w Sklepie internetowym
 • Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.
 • Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mogą edytować swoje Konto, prowadzić Książkę adresową dostaw, mają również dostęp do historii złożonych zamówień.
 • W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient deklaruje, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą („Firma”). Następnie wypełnia formularz z danymi kontaktowymi i zapoznaje się z Regulaminem. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków.
 • Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji są prawdziwe i zgodne z prawem oraz zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
 • Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 1.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „Kontynuuj”, powstaje Konto Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy sewingfactory.pl a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez sewingfaktory.pl i prowadzenie Konta Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na podany adres e-mail.
 • Kd-technika.pl  tworzy dla Klienta, który przeszedł proces Rejestracji, Konto przypisane do wskazanego przez Klienta adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kd-technika.pl  drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail: biuro@kd-technika.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. Kd-technika.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
 • Klient może rozwiązać Umowę zawartą z sewingfactory.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kd-technika.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia kd-technika.pl usunie Konto Klienta.
 • Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez sewingfactory.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Warunki sprzedaży
 • Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie. Produkty prezentowane są w ramach kategorii w kolumnie z lewej strony witryny Sklepu. Sklep umożliwia także wyszukiwanie Produktów na podstawie wpisanej frazy, przedziału cenowego oraz nazwy producenta.
 • Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
 • Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk: „Kup teraz” lub „Dodaj do koszyka”. Po dokonaniu wyboru, Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcji „Do kasy”.
 • Klient loguje się do swojego Konta, dokonuje Rejestracji lub decyduje się na złożenie zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie.
 • Następnie Klient określa, czy oczekuje wystawienia paragonu fiskalnego, czy faktury VAT, wskazuje adres dostawy (zarejestrowani Klienci mają również możliwość podać inny adres niż podany w procedurze Rejestracji), sposób wysyłki i płatności. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.
 • W dalszej kolejności Klient potwierdza złożone zamówienie. Na tym etapie możliwa jest jeszcze zmiana adresu dostawy, danych płatnika, sposobu wysyłki, sposobu zapłaty, liczby oraz rodzaju Produktów.
 • Po sprawdzeniu wszystkich elementów zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W tym momencie zawierana jest Umowa Sprzedaży wybranych Produktów.
 • Kd-technika.pl wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego kd-technika.pl ).
 • Kd-technika.pl dopuszcza następujące formy płatności:
 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem),
 • płatność za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl,
 • przedpłata na rachunek bankowy kd-technika.pl,
 • płatność na raty w ramach systemu „raty żagiel” (system ratalny przez Internet).
 • W przypadku płatności w formie przedpłaty, zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W tym przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że kd-technika.pl i Klient postanowią inaczej.
 • Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Kd-technika.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Po indywidualnym uzgodnieniu warunków istnieje możliwość dostawy Produktu przez Kd-technika.pl pod wskazany przez Klienta adres oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie sposobu korzystania z Produktu.
 • Kd-technika.pl.pl przyjmuje zamówienia na Produkty wykonywane według specyfikacji Klienta. Zamówienie takie Klient składa telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 • Postępowanie reklamacyjne
 • Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie. Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa poniżej.
 • Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kd-technika.pl i powinna określać co najmniej:
 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
 • Kd-technika.pl.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Kd-technika.pl.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zamówienia, o którym mowa w punkcie V.1.8 powyżej.
 • Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 • Dane osobowe

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 • Dokument stanowiący załącznik do Regulaminu dotyczy zasad korzystania z naszych usług i powierzania nam Państwa informacji. Uzyskane dane są dla nas bardzo istotne, dlatego bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, ponieważ określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa również zasady stosowania plików „Cookies”. Niniejsza Polityka prywatności służy jadynie jako pomoc w zrozumieniu jakie informacje oraz jakie dane są gromadzone i jakim celom służą, a także do czego są one później wykorzystywane.
 • Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik, którego pozyskane dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas w celu uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystywane są przez nas jego dane osobowe. Zawsze udzielamy jasnych i klarownych informacji o zgromadzonych danych i o sposobie wykorzystywania ich oraz objaśniamy jakim celom mają one służyć i komu są przekazywane, a także jaką zapewniamy ochronę tym danym przy przekazywaniu ich innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie watpliwości.

 

 • 2 Zasady prywatności

 

 • Z całą powagą i szacunkiem traktujemy tematykę prywatności. Zapewniamy możliwie najpełniejszą i zagwarantowaną wygodę z korzystania z naszych usług.
 • Cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze w sposób uczciwy korzystamy z powierzonych danych osobowych, tak aby nie zawieść tego zaufania i tylko w zakresie niezbędnym celem realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które są gromadzone, w jaki sposób i komu są one przekazywane oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 • W przypadku jakichś wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, staramy się niezwłocznie podejmować wszelkie działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący odpowiadając na wszelkie zadawane pytania z tym tematem związane.
 • Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: KD-Technika Sp. Z O.O. ul. Wojciecha 1, 40-474 Katowice, NIP: 9542793964, BIURO@KD-TECHNIKA.PL.
 • Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 • Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych(RODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
 • W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 • Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

 

 • 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 • Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
 • w celu złożenia zamówienia,
 • w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

 

 • Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

 

 • Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
 • Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 • Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl